Субота, 20.01.2018, 07:05 ··· Адміністрація сайту: ··· Київстар, Viber: +380 67 7569831 ··· Lifecell: +380 63 2136191 ··· E-mail: dilodun@gmail.com ···
перейти на головну сторінку
Бізнес-каталог Оголошення Новини Коментарі Фото Відео Веб-камери Форум Довідка Реклама
··· Реєстрація ··· ··· Вхід ··· ··· RSS ···
Меню сайту
Меню розділу
Надзвичайні події
Невдоволення та протести
Новини Держадміністрації
Новини Районної ради
Новини Міської ради
Новини Сільських рад
Новини Держслужби з НС
Новини МВС, Прокуратури
Новини Виконавчої служби
Новини Держпродспоживслужби
Новини Соціальних служб
Новини Комунальних служб
Новини Податкової
Новини Пенсійного
Новини Гром. ради при РДА
Правова допомога
ГО "Контроль громади"
Конкретні справи О. Гереги
Свята та урочисті заходи
Вибори та політика
Економіка та розвиток
Міжнародна співпраця
Медицина та здоров'я
Освіта, Культура, Релігія
Про наших людей
Єврореволюція
АТО
Спорт
Сільгосптехніка
Відеоновини ФНБ
Статистика
Онлайн всього: 7
Гостей: 6
Користувачів: 1
Вхід на сайт
Пошук по сайту
 
Головна » 2017 » Лютий » 7 » Якщо для призначення пенсії не вистачає стажу
Вівторок, 07.02.2017, 16:45
Якщо для призначення пенсії не вистачає стажу

   Сьогодні багато хто з громадян України не зовсім усвідомлює основні принципи страхової пенсійної системи: пенсія — це не допомога від держави, а індивідуальний результат багаторічної праці кожного.

   Зазвичай молодь не думає про заощадження на старість. У молодих людей є важливіші потреби: їм необхідні гроші на житло, виховання дітей, освіту то­що, але навіть незначні, однак, регу­лярні страхові внески на пенсійне страхування в молодому віці гаран­тують особі в майбутньому право на отримання пенсійних виплат із системи загальнообов'язкового дер­жавного пенсійного страхування. Водночас держава надає можли­вість громадянам подбати про свою майбутню пенсію за різних життє­вих обставин шляхом добровільної участі в системі загальнообов'язко­вого державного пенсійного страху­вання, що дає змогу громадянам, які не підлягають загальнообов'яз­ковому державному пенсійному страхуванню, набути пенсійних прав нарівні з громадянами, для яких участь у пенсійному страхуванні є обов'язковою.

   Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», з 1 січня 2004 року запроваджено нову фор­мулу обчислення пенсій, яка вста­новлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заро­бітку, з якого було сплачено страхо­ві внески.
Починаючи з 1 січня 2004 року замість трудового стажу для об­числення розміру пенсій визнача­ють страховий стаж людини — період, протягом якого вона підля­гала загальнообов'язковому дер­жавному пенсійному страхуванню та за який щомісяця було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюють у місяцях, і той місяць (або місяці), за який не сплачено внески в Пен­сійний фонд, не включають у стра­ховий стаж. Особа, яка не працює, відповідно не сплачує внески й не набуває страхового стажу. За ці пе­ріоди життя в її персональній облі­ковій картці в системі персоніфіко­ваного обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні.

   Згідно Статті 26 Закону № 1058«Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування»:«Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років».(До досягнення цього віку, право на таку пенсію мають жінки 1961 року народження і старші, після досягнення віку, визначеного цією статтею.)
   Згідно Статті 28 Закону № 1058«Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування»:«Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом».
   Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'яз­кове державне соціальне страхуван­ня» (далі — Закон № 2464) за всіх громадян, які працюють, єдиний внесок на загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування сплачують роботодавці. Але є й такі категорії осіб, за яких єдиний внесок не спла­чують. Це студенти, громадяни, які працюють за кордоном, члени фер­мерських та особистих селянських господарств, особи, які працюють не­офіційно, отримуючи заробітну пла­ту в конвертах, та інші. Як результат, може виникнути ситуація, що вони не матимуть тієї кількості років стра­хового стажу, яку необхідно мати для призначення пенсії за віком.

   Саме для таких категорій осіб у законодавстві передбачено право добровільної участі в системі за­гальнообов'язкового державного соціального страхування. До того ж право добровільної участі в загаль­нообов'язковій системі пенсійного страхування особи мають лише із січня 2004 року, тобто з дня, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування» (далі — Закон № 1058), який визначає принципи, засади та механізми функціонуван­ня системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхуван­ня, призначення, перерахунку й виплати пенсій, надання соціальних послуг із коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхо­вих внесків роботодавців, бюджет­них та інших джерел.
Право на добровільну участь осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхуван­ня є одним із принципів системи соціального страхування.
Порядок добровільної участі та категорії осіб, яким надано право добровільної участі в системі загаль­нообов'язкового державного со­ціального страхування, визначено в статті 10 Закону № 2464 .

Платники, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску:
  • Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства;
  • Особи, які досягли 16-річного віку й не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями, визначеними в п. 1 частини першої ст. 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених у п. 1 частини першої ст. 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених у п. 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено в міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України.
   Ставка єдиного внеску -22%. З 01.01.2017р. Мінімальний розмір зарплати — 3200грн, отже мінімальний страховий внесок з 01.01.2017р.- 704,00 грн.

   Зокрема, таким правом можуть скористатися студенти, безробітні, які не отримують допомогу по безробіттю, громадяни, які тимчасово працюють за кордоном та для яких добровільна участь є єдиною мож­ливістю включити ці періоди роботи в страховий стаж.

   Укладаємо договір

   Єдиною можливістю реалізації права добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є укладен­ня договору.
   Особи, які бажають узяти добро­вільну участь у системі загально­обов'язкового державного соціаль­ного страхування, повинні зверну­тись у фіскальні органи за місцем проживання й подати документи:
✓ заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхуван­ня за встановленою формою;
/ копії таких документів:
  • трудової книжки (за наяв­ності);
  • документа, що посвідчує особу (паспорт);
  • документа, що підтверджує членство у фермерському госпо­дарстві, особистому селянському господарстві (для членів таких господарств).
   Скільки платити

   Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхуван­ня протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менш як протягом одного року.
Тобто договір про добровільну участь укладають на будь-який строк, але не менш як на рік.
У договорі визначають розмір і по­рядок сплати єдиного внеску, умо­ви скасування договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналеж­не виконання умов цього договору.

   У разі бажання особи сплатити ЄВ за попередні періоди, коли осо­ба не підлягала загальнообов'язко­вому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), і отримання від неї від­повідної заяви, фіскальні органи укладають з особою окремий дого­вір про одноразову сплату.
   До того ж сума сплаченого єди­ного внеску кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з макси­мальної величини бази нарахування єдиного внеску, визначених на дату укладення договору. Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, котру визначають як добуток мінімального розмі­ру заробітної плати на роз­мір внеску, установленого в законодавстві на місяць, за який нараховують заробітну плату (дохід), та котра підля­гає сплаті щомісяця.
   Максимальна величина ба­зи нарахування єдиного внес­ку дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового міні­муму для працездатних осіб, установленого в законодавстві (з 01.01.2017 — 40 000 грн (25x1600 грн).

   Приклад обчислення мінімального страхового внеску в січні 2017 року:

   3200 грн (розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2017) х 22%(розмір єдиного внеску, визначений у законодавстві з 01.01.2017) = 704,00 грн (розмір мінімального страхового внеску 3 01.01.2017).
   Період, за який сплачено єдиний внесок відповідно до укладеного договору про добровільну участь у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок, зараховують у страховий стаж.

Управління Пенсійного фонду України в Дунаєвецькому районі
Категорія: Новини Пенсійного | Переглядів: 614 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вибачте, додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі сайту.
Будь-ласка, зареєструйтесь, або увійдіть на сайт.
РЕЄСТРАЦІЯ / ВХІД
Ділові Дунаївці © 2009-2018